Historie

 

Historien om Dantra A/S startede helt tilbage i 1920, hvor virksomheden blev grundlagt af Martha og Anders Jensen. De lagde grundstenene til det, der senere skulle vise sig at blive en af Danmarks største og førende tanktransportvirksomheder.
 
Det startede i 1920 som Hjøllund Vognmandsforretning,med hestevogne og transport af træ fra plantagerne omkring Store Hjøllund skove til områdets savværker. I 1945 overtog 2. generation, Svend Aage Jensen og hans kone Ethel, og de drev i de følgende år en markant voksende virksomhed.
Da 3. generation, Helge Jensen, i 70 - erne indtog en ledende post i virksomheden i parløb med sin far, kom der yderligere fokus på ekspansionen: udvikling af nye forretningsområder, opkøb af virksomheder og en markant udvikling af den nye hovedforretning - tanktransport.
 
4. generation, Kenneth Jensen, repræsenterer i dag familieindflydelsen i Dantra A/S, og tegner en succesfuld, moderne og international industri- og transportvirksomhed.
 
Dantra A/S er en af de førende virksomheder i Skandinavien indenfor tanktransport af flydende produkter. Kundekredsen tæller førende industriselskaber inden for kemikalier, tekniske produkter, olie / benzin og fødevarer.
Det er kunder og brancher, der stiller meget store krav til kvalitet, miljø, sikkerhed, dokumentation, sporbarhed, uddannelse og produktviden. 
  • En rengjort tank er af afgørende betydning for en tanktransport. Derfor bliver hver eneste tankrensning kontrolleret og certificeret på godkendte tankrensningsanlæg, primært ved Dantras eget topmoderne og EFTCO godkendte tankrensningsanlæg i Hjøllund.
  • Vognparken certificeres og godkendes løbende på eget værksted/lager, hvor der desuden også forefindes autoriseret synsværksted for lastbiler.
  • Chaufførerne gennemgår en Masterdriver-oplæring, samt deltager løbende i efteruddannelse.
Dantra A/S har mangeårig erfaring og viden omkring tanktransport af flydende produkter. Virksomheden har igennem alle årene formået at efterleve kerneværdierne: sikkerhed, stabilitet og præcision.
 
Det er også en af hemmelighederne bag virksomhedens mangeårige kunderelationer. En anden af dem er virksomhedens vision: Vi vil være vores kunders førstevalg indenfor tanklogistik i Skandinavien.
 
Dette betyder som en selvfølge, at virksomheden siden 1995 har været certificeret efter ISO 9001 og efter ISO 14001 siden 2009. Derudover er Dantra A/S certificeret i henhold til SQAS og GMP+, ADR-certificeret til kørsel med farligt gods, samt vores vaskeanlæg er EFTCO certificeret.

 

 Kvalitet er ikke en tilfældighed, men resultatet af en målrettet indsats.