Værdier

Helhedsorienteret
Vi vil arbejde helhedsorienteret og fremstå som én samlet enhed. Det betyder, at vi er ansvarlige og loyale over for hinanden samt vores kunder og leverandører.

Kvalitet
Vi er troværdige og går efter kvalitet i vores service. Vi må aldrig gå på kompromis med kvaliteten. Kvalitet er ikke en tilfældighed, men resultatet af en målrettet indsats.

Skaber resultater via partnerskaber 
Vi tilstræber hele tiden at forbedre vores økonomiske resultater. Vi tænker det gode købmandskab ind i de daglige dispositioner og finder løsninger, som giver kunderne og Dantra forbedret værdi gennem samarbejde.