Værdier

Værdier – Herunder er med eksempler og forklaring nævnt de værdier, der er gældende i Dantra:
 
Ansvarlighed
 
Betyder, at du er ansvarlig over for dine kollegaer, vores kunder og overfor dig selv. Det udtrykkes både gennem din adfærd og dine handlinger i det daglige, gode dispositioner, der gennemføres med ansvarlighed.
 
Loyalitet
 
Betyder, at du er loyal over for Dantra, overfor øvrige ansatte og sidst – men ikke mindst – at vi er loyale overfor vores kunder og samarbejdspartnere. Der må aldrig opstå tvivl om vores loyalitet og vores tavshed omkring følsomme oplysninger.
 
Stolthed – teamwork
 
Vi er stolte over vores virksomhed, og over vores kollegaer. Vi er ikke bange for at stikke næsen frem og fortælle, hvor vi er ansat, og hvem vi er. Teamwork betyder, at vi står sammen, når opgaven skal løses og løftes. Teamwork betyder også, at vi er indbyrdes afhængige af hinandens kompetencer og kan udnytte al den synergi, der opstår, når ideer genereres mellem mennesker.
 
Troværdighed
 
Vi siger, hvad vi gør - og vi gør, hvad vi siger. Vi fortæller ikke en historie til kunderne, hvis vi er forsinkede, men giver den rigtige forklaring første gang.
 
Kvalitet
 
Vi går efter kvalitet og er sikre på at det betaler sig på lang sigt. Der må ikke gås på kompromis med kvaliteten.

Kvalitet er ikke en tilfældighed, men resultatet af en målrettet indsats.

Købmandskab – win-win
 
Vi tilstræber hele tiden at forbedre vores økonomiske resultater. Vi tænker det gode købmandskab ind i de daglige dispositioner. Vi finder løsninger som giver kunderne og Dantra forbedret bundlinje gennem samarbejde.
 
Gensidig respekt
 
Betyder, at vi respekterer hinanden, uanset hvilke holdninger der kommer til udtryk. Vi må gerne være uenige og diskutere sagen, bare vi ikke bliver personlige og dermed glemmer det overordnede mål for Dantra.
 
 
Værdierne har til formål at minimere regler og erstatte dem med rammer.