Dantra Internationella transporter (Europa)

 

Transporter som är skräddarsydda och anpassade efter Era behov

Ett samarbete med Dantra bygger på kundanpassade, flexibla transportlösningar.Våra viktigaste värderingar är att arbeta helhetsorienterat, kvalitetsmedvetet samt skapa resultat genom samarbeten. Dessa värderingar strävar vi efter att följa i allt vi gör för våra kunder. Dantra har alla nödvändiga tillstånd, kör säkert och naturligtvis enligt gällande lagar och regler. Vi är ADR, ISO 9001, ISO 14001 och SQAS certifierade och är mycket erfarna i hantering och transporter av flytande kemikalier, tekniska produkter, diesel/bensin, biogas, marin- och fartygsbunkring, mm. Dessutom har vi transporterfarenhet av flytande livsmedel och dess bestämmelser och är därmed också GMP+ certifierade.

Dantra Group erbjuder internationella tanktransporter i hela Europa med över 130 specialbyggda tankfordon såsom

  • rostfria isolerade tankfordon, uppvärmda eller kylda
  • oisolerade tankar, rostfritt stål eller aluminium tankfordon
  • invändigt behandlade och belagda tankfordon, för kemiska produkter

Tankarna är utrustade med egna pumpar och kompressorer.

I övrigt är hela fordonsflottan satellitövervakad.

Några av branschens mest kvalificerade förare

Dantra hanterar transporter för några av Europas mest krävande kunder såsom olje-och bensinbolag, den kemiska industrin, samt livsmedelsindustrin. Dessa erfarenheter har gett våra anställda en hög kvalifikationsnivå. Nuvarande förarutbildning görs efter ett Masterdriver koncept, där utbyte av erfarenheter och nuvarande utbildning är ett naturligt inslag.
Alla förare är utbildade i första hjälpen, brandbekämpning, svår och besvärlig landsvägskörning och transporter av farligt gods. Dessutom har Dantra en trafiksäkerhetspolicy ”Trafiksäkerhet i företaget” som har tydliga mål och riktlinjer för defensiv, energi- och miljökorrekt samt ekonomisk körning.

Egen certifierad tankrengöringsanläggning

 

Några av de viktigaste inslagen i transporter av flytande produkter är att tankfordonen är kemiskt och biologiskt väl rengjorda mellan varje transport.
Dantra har en egen toppmodern och godkänd tankrengöringsanläggning i Hjøllund, Danmark för både utvändig och invändig tvätt av tankfordon och lastbilar och av dess utrustning. Vid varje rengöring av tank kan tanken plomberas och ett certifikat utfärdas som intygar dess renhet. Det samma gäller för slangar som rengjorts eller testats och som ingår i systemet.

Tankrengöringsanläggningen är certifierad efter ISO 9001+14001 och SQAS samt efter EFTCO standarden.

 

 

Lagerhotell

Om Ert företag behöver extern lagringskapacitet eller cisterner för flytande produkter för en tid, kan Dantra erbjuda olika förvarings- eller lagringlösningar. Dessutom kan vi erbjuda en inhägnad och kameraövervakad parkeringsplats i Hjøllund.

Kontakt


Om Ert företag behöver en högspecialiserad och kompetent samarbetspartner för transporter av flytande produkter, där riskerna minimeras genom tillämpning av de senaste rönen, så tveka inte att kontakta oss via telefon eller e-post för en icke-bindande diskussion om möjligheter och priser.

Kontakta avdelningen för internationella transporter:

 

 

 

Dantra AB (Danmark)

Logistik Direktör Marc Jeel

Tel: +45 87 98 33 33 eller e-post: maj@dantra.dk