Dantra Internationella transporter (Europa)

 

Transporter skräddarsydda och anpassade efter Era behov

Samarbete med Dantra bygger på kundanpassade och flexibla transportlösningar. Våra viktigaste värderingar är säkerhet, kvalitet och precision, som vi strävar efter att följa för våra kunder och i allt vi gör. Dantra har alla nödvändiga tillstånd, kör säkert och enligt gällande lagar och regler.  Vi är ADR, ISO 9001, ISO 14001 och SQAS certifierade och är mycket erfarna i hantering och transporter av flytande kemikalier, tekniska produkter, diesel / bensin, biogas, marin och fartygsbunkring med mera. Dessutom har vi transporterfarenhet av flytande livsmedel och dess bestämmelser, och därmed är vi också GMP+ certifierade.

Dantra Group erbjuder internationella tanktransporter i hela Europa med över 110 specialbyggda tankfordon såsom

  • rostfria isolerade tankfordon, uppvärmda eller kylda
  • oisolerade tankar, rostfritt stål eller aluminium tankfordon
  • invändigt behandlade och belagda tankfordon, för kemiska produkter

Tankarna är utrustade med egna pumpar och kompressorer.

I övrigt är hela fordonsflottan satellit övervakad.

Några av branschens mest kvalificerade förare

Dantra har transporter för några av Europas mest krävande kunder såsom olje-och bensinbolag, den kemiska industrin, och deras bestämmelser samt livsmedelsindustrin. Denna erfarenhet har gett våra anställda en hög kvalifikationsnivå. Nuvarande förarutbildning görs efter en Masterdriver koncept, där utbyte av erfarenheter och nuvarande utbildning är ett naturligt inslag.
Alla förare är utbildade i första hjälpen, brandbekämpning, svår och besvärlig landsvägskörning och transporter av farligt gods. Dessutom har Dantra en Trafiksäkerhetspolicy ”Trafiksäkerhet i företaget” som har tydliga mål och riktlinjer för defensiv, energi- och miljökorrekt samt ekonomisk körning.

Egen certifierad tankrengöringsanläggning


Några av de viktigaste inslagen i transporter av flytande produkter är att tankfordon är kemiskt och biologiskt väl rengjorda mellan varje transport.
Dantra har egen toppmodern och godkänd tankrengöringsanläggning i Hjøllund, Danmark för både utvändig och invändig tvätt av tankfordon och lastbilar och dess utrustning. Vid varje rengöring av tank kan tanken plomberas och ett certifikat utfärdas som intygar dess renhet. Detsamma gäller för slangar som rengjorts eller testats och som ingår i systemet.

Tankrengöringsanläggningen är certifierad efter ISO 9001+14001 och SQAS, samt EFTCO standarden.

 

Lagerhotell

Om ditt företag behöver extern lagringskapacitet eller cisterner för flytande produkter för en tid, kan Dantra erbjuda olika förvarings- eller lagringlösningar. Dessutom kan vi erbjuda en inhägnad och kameraövervakad parkerings- och uppställningsplats i Hjøllund.

Kontakt
Om ditt företag behöver en högspecialiserad och kompetent samarbetspartner för transporter av flytande produkter, där riskerna minimeras genom tillämpning av de senaste rönen, tveka inte att kontakta oss via telefon eller e-post för en informell diskussion om möjligheter och priser.

Kontakta avdelningen för internationella transporter:

 

Dantra AS (Danmark)

Logistik Direktør Marc Jeel

Tel.: +45 8798 3333 eller Mail: maj@dantra.dk