Dantra Nationella transporter (Skandinavien)

 

Dantra Group är ett av Skandinaviens ledande oberoende tank-transportföretag som erbjuder transporter i hela Skandinavien med 130 specialbyggda tankbilar, såsom:

·        rostfria isolerade tankfordon, uppvärmda eller kylda

·        aluminiumtankfordon, diesel- och bensintransporter

·        invändigt behandlade och belagda tankfordon, för kemiska produkter

 

 

Våra tankfordon är utrustade med egen pump och kompressor. Dessutom omfattas fordonsresurserna av dragbilar, exempelvis för transporter av externa tanktrailers och annan specialutrustning.

I övrigt är hela fordonsflottan satellitövervakad.

Flexibilitet och säkerhet

Ett samarbete med Dantra bygger på kundanpassade och flexibla transportlösningar. Våra viktigaste värderingar är att arbeta helhetsorienterat, kvalitetsmedvetet samt skapa resultat genom samarbeten. Dessa strävar vi efter att följa i allt vi gör för våra kunder. Dantra har alla nödvändiga tillstånd, kör säkert och naturligtvis enligt gällande lagar och regler. Vi är ADR, ISO 9001, ISO 14001 och SQAS certifierade och är mycket erfarna i hantering och transporter av flytande kemikalier, tekniska produkter, diesel/bensin, biogas, marin-och fartygsbunkring med mera. Dessutom har vi transporterfarenhet av flytande livsmedel och de bestämmelser som hör hit. Därmed vi också GMP+ certifierade.

Skandinaviens mest kvalificerade förare

 

Dantra hanterar transporter för några av Europas mest krävande kunder såsom olje-och bensinbolag, den kemiska industrin, samt livsmedelsindustrin. Dessa erfarenheter har gett våra anställda en hög kvalifikationsnivå. Nuvarande förarutbildning görs efter ett Masterdriver koncept, där utbyte av erfarenheter och nuvarande utbildning är ett naturligt inslag.
Alla förare är utbildade i första hjälpen, brandbekämpning, svår och besvärlig landsvägskörning och transporter av farligt gods. Dessutom har Dantra en trafiksäkerhetspolicy ”Trafiksäkerhet i företaget” som har tydliga mål och riktlinjer för defensiv, energi- och miljökorrekt samt ekonomisk körning.

Egen certifierad tankrengöringsanläggning

 

Några av de viktigaste inslagen i transporter av flytande produkter är att tankfordonen är kemiskt och biologiskt väl rengjorda mellan varje transport.
Dantra har en egen toppmodern och godkänd tankrengöringsanläggning i Hjøllund, Danmark för både utvändig och invändig tvätt av tankfordon och lastbilar och dess utrustning. Vid varje rengöring av tanken kan tanken plomberas och ett certifikat utfärdas som intygar dess renhet. Likaså gäller för slangar som rengjorts eller testats och som ingår i systemet.

Tankrengöringsanläggningen är certifierad efter ISO 9001+14001 och SQAS, samt efter EFTCO standard.

Lagerhotell

 

Om Ert företag behöver extern lagringskapacitet eller cisterner för flytande produkter för en tid, kan Dantra erbjuda olika förvarings- eller lagringlösningar. Dessutom kan vi erbjuda en inhägnad och kameraövervakad parkerings- och uppställningsplats i Hjøllund.

Kontakt


Om Ert företag behöver en högspecialiserad och kompetent samarbetspartner för transporter av flytande produkter, där riskerna minimeras genom tillämpning av de senaste rönen och tekniken, tveka inte att kontakta oss via telefon eller e-post för en oförpliktande diskussion om möjligheterna och priserna.

 

Vänligen kontakta avdelningen för nationella transporter:  

 

Dantra AS (Danmark)

Logistik Direktör Marc Jeel

Tel: +45 87 98 33 33 eller e-post: maj@dantra.dk