Dantra Nationella transporter (Skandinavien)

 

Dantra Group är ett av Skandinaviens ledande oberoende tank-transportföretag som erbjuder transporter i hela Skandinavien med 110 specialbyggda tankbilar, såsom:

·         rostfria isolerade tankfordon, uppvärmda eller kylda

·         aluminiumtankfordon, diesel- och bensintransporter

·         invändigt behandlade och belagda tankfordon, för kemiska produkter

 

Våra tankfordon är utrustade med egen pump och kompressor. Dessutom omfattas fordonsresurserna av dragbilar tillexempel för transporter av externa tanktrailers och annan specialutrustning.

I övrigt är hela fordonsflottan satellitövervakad.

Flexibilitet och säkerhet

Samarbete med Dantra bygger på kundanpassade och flexibla transportlösningar. Våra viktigaste värderingar är säkerhet, kvalitet och precision, som vi strävar efter att följa för våra kunder och i allt vi gör. Dantra har alla nödvändiga tillstånd, kör säkert och enligt gällande lagar och regler. Vi är ADR, ISO 9001, ISO 14001 och SQAS certifierade och är mycket erfarna i hantering och transporter av flytande kemikalier, tekniska produkter, diesel / bensin, biogas, marin-och fartygsbunkring med mera. Dessutom har vi transporterfarenhet av flytande livsmedel och dess bestämmelser, och därmed vi också GMP+ certifierade.

Skandinaviens mest kvalificerade förare
Dantra har transporter för några av Europas mest krävande kunder såsom olje-och bensinbolag, den kemiska industrin, och deras bestämmelser samt livsmedelsindustrin. Denna erfarenhet har gett våra anställda en hög kvalifikationsnivå. Nuvarande förarutbildning görs efter en Masterdriver koncept, där utbyte av erfarenheter och nuvarande utbildning är ett naturligt inslag.
Alla förare är utbildade i första hjälpen, brandbekämpning, svår och besvärlig landsvägskörning och transporter av farligt gods. Dessutom har Dantra en Trafiksäkerhetspolicy ”Trafiksäkerhet i företaget” som har tydliga mål och riktlinjer för defensiv, energi- och miljökorrekt samt ekonomisk körning.

Egen certifierad tankrengöringsanläggning

 

Några av de viktigaste inslagen i transporter av flytande produkter är att tankfordon är kemiskt och biologiskt väl rengjorda mellan varje transport.
Dantra har egen toppmodern och godkänd tankrengöringsanläggning i Hjøllund, Danmark för både utvändig och invändig tvätt av tankfordon och lastbilar och dess utrustning. Vid varje rengöring av tank kan tanken plomberas och ett certifikat utfärdas som intygar dess renhet. Detsamma gäller för slangar som rengjorts eller testats och som ingår i systemet.

Tankrengöringsanläggningen är certifierad efter ISO 9001+14001 och SQAS, samt EFTCO standarden.

Lager hotell

 

 

Om ditt företag behöver extern lagringskapacitet eller cisterner för flytande produkter för en tid, kan Dantra erbjuda olika förvarings- eller lagringlösningar. Dessutom kan vi erbjuda en inhägnad och kameraövervakad parkerings- och uppställningsplats i Hjøllund.

 

Kontakt


Om ditt företag behöver en högspecialiserad och kompetent samarbetspartner för transporter av flytande produkter, där riskerna minimeras genom tillämpning av de senaste rönen och teknik, tveka inte att kontakta oss via telefon eller mail för en informell diskussion om möjligheterna och priser.

Kontakta avdelningen för nationella transporter:  

 

Dantra AS (Danmark)

Logistik Direktør Marc Jeel

Tel.: +45 8798 3333 eller Mail: maj@dantra.dk