Dantra National (Skandinavien)

 

Dantra koncernen er en af Skandinaviens førende neutrale tankvognstransportører, og tilbyder national transport i hele Skandinavien med over 110 special opbyggede tankvogne, så som:

• rustfrie isolerede tanke, opvarmede/kølede.
• aluminiumstanke, olie/benzin kørsel.
• coatede tanke, kemiske produkter.

Tankene er forsynet med egen pumpe og kompressor.
Desuden er hele vognparken satellitovervåget.

Fleksibilitet og sikkerhed

Samarbejde med Dantra bygger på kundetilpasset logistik og fleksibilitet. Vores kerneværdier er sikkerhed, kvalitet og præcision, som vi tilstræber at efterleve overfor vore kunder og i alt hvad vi gør. Dantra har alle nødvendige tilladelser og kører sikkert og efter gældende regler. Vi er ADR, ISO 9001 + 14001 og SQAS certificeret og har stor erfaring i kørsel med flydende kemikalier, tekniske produkter, benzin og olie, bio brændstof og marine- og skibsbunkring. Vi har desuden stor erfaring med transport af flydende fødevarer, og er derfor ligeledes GMP+ certificeret.

Nogle af Skandinaviens mest kompetente chauffører

Dantra kører for nogle af Skandinaviens mest krævende transportkunder, såsom olie og benzinindustrien, kemikalieindustri og fødevareindustrien. Denne erfaring har givet vore medarbejdere et højt kompetenceniveau. Den løbende chaufføruddannelse foregår efter et Masterdriver koncept, hvor løbende erfaringsudveksling og uddannelse udføres af faste Masterdrivere. Vores chauffører er bl.a. uddannet i førstehjælp, brandbekæmpelse, glatbane og farlig gods kørsel, samt energirigtig kørsel. Dantra's trafiksikkerhedspolitik ”Trafiksikkerhed i virksomheden” giver endvidere klare
målsætninger og retningslinjer for defensiv, energirigtig kørsel og sikker kørsel.
Eget certificeret tankrensningsanlæg

Noget af det allervigtigste ved transport af flydende produkter er, at tankvognene er kemisk- og biologisk rene mellem hver transport. Dantra har eget topmoderne og godkendt tankrensningsanlæg i Hjøllund, til både udvendig vask af lastvogne og indvendig rensning af tanke og slanger. For hver rensning kan tanken plomberes, og der udstedes et rensecertifikat. Desuden foretages der jævnligt slangetrykprøvning.
Tankrensningsanlægget er certificeret efter ISO 9001+14001, SQAS samt EFTCO standarden. 
 
Lagerhotel

Har Jeres virksomhed behov for ekstern lagerkapacitet eller tanke til flydende produkter i en periode kan Dantra tilbyde forskellige løsninger for opbevaring.
 
Vi kan ligeledes også tilbyde et indhegnet og overvåget parkeringsareal i Hjøllund.
Kontakt

Søger din virksomhed en højt specialiseret og kompetent samarbejdspartner til transport af flydende produkter, hvor risikoen løbende minimeres ved implementering af den seneste viden, så kontakt os på telefon eller mail for en uforpligtende snak om muligheder og priser.
 
 
Kontakt afdeling for Nationale transporter:
 
Logistik Direktør - Mark Jeel
Tlf.: +45 8798 3333  eller  Mail: maj@dantra.dk