Dantra International (Europa)

 

Dantra koncernen tilbyder international import/eksport tanktransport i hele Europa med over 110 special opbyggede tankvogne så som:

• rustfrie isolerede tanke, opvarmede/kølede.
• uisolerede tanke, rustfrie ståltanke eller aluminiums tanke.
• coatede tanke, kemiske produkter.

Tankene er forsynet med egne pumper og kompressorer. Desuden er hele vognparken satellitovervåget.
Transport efter Jeres behov

Samarbejde med Dantra bygger på kundetilpasset logistik og fleksibilitet. Vores kerneværdier er sikkerhed, kvalitet og præcision, som vi tilstræber at efterleve overfor vore kunder og i alt hvad vi gør. Dantra har alle nødvendige tilladelser og kører sikkert og efter gældende regler. Vi er ADR, ISO 9001 + 14001 og SQAS certificeret til at køre med flydende kemikalier, tekniske produkter, benzin og olie,  bio brændstof, marine- og skibsbunkring. Vi har desuden stor erfaring med transport af flydende fødevarer og er derfor ligeledes GMP+ certificeret.
Nogle af branchens mest kompetente chauffører

Dantra kører for nogle af Europas mest krævende transportkunder, såsom olie og benzinindustrien, kemikalieindustri og fødevareindustri. Denne erfaring har givet vore medarbejdere et højt kompetenceniveau. Den løbende chaufføruddannelse foregår efter et Masterdriver konceptet, hvor erfaringsudveksling og løbende uddannelse er en naturlig ting for en chauffør ved Dantra. Vores chauffører er bl.a. uddannet i førstehjælp, brandbekæmpelse, glatbane og farlig gods kørsel. Dantra's trafiksikkerhedspolitik ”Trafiksikkerhed i virksomheden” giver endvidere klare målsætninger og retningslinjer for defensiv, energirigtig og sikker kørsel.
Eget certificeret tankrensningsanlæg

Noget af det allervigtigste ved transport af flydende produkter er, at tankvognene er kemisk- og biologisk rene mellem hver transport. Dantra har eget topmoderne og godkendt tankrensningsanlæg i Hjøllund, til både udvendig vask af lastvogne og indvendig rensning af tanke og slanger. For hver rensning kan tanken plomberes, og der udstedes et rensecertifikat. Desuden foretages der jævnligt slangetrykprøvning.
Tankrensningsanlægget er certificeret efter ISO 9001+14001, SQAS samt EFTCO standarden.
 
Lagerhotel

Har Jeres virksomhed behov for ekstern lagerkapacitet eller tanke til flydende produkter i en periode kan Dantra tilbyde forskellige løsninger for opbevaring.
 
Vi kan ligeledes også tilbyde et indhegnet og overvåget parkeringsareal i Hjøllund.
Kontakt

Søger din virksomhed en højt specialiseret og kompetent samarbejdspartner til transport af flydende produkter, hvor risikoen løbende minimeres ved implementering af den seneste viden, så kontakt os på telefon eller mail for en uforpligtende snak om muligheder og priser.
 
 
Kontakt afdeling for Internationale transporter:
 

 

Logistik Direktør Marc Jeel

Tel.: +45 8798 3333 eller Mail: maj@dantra.dk