32 chauffører på køreteknisk kursus

I Dansk Tanktransport A/S har vi stor fokus på trafiksikkerhed og miljøet, derfor afvikler vi kurser i glatbane og energirigtig kørsel på køreteknisk anlæg i Viborg.

Tidspunktet for afviklingen af kurserne skal primært ses i lyset af vinterens komme, med glatte veje, men også i den generelle “krisetid” der hersker lige nu, her vælger vi ved Dansk Tanktransport A/S, at gå imod strømmen og får iværksat noget efteruddannelse for chaufførerne i stedet for måske at skulle afskedige nogle.

For at gøre kurset så realistisk som muligt har Dansk Tanktransport A/S lejet hele anlægget i 2 dage, og chaufførerne har deres egne vogntog med, det øger kendskabet til hvordan reagere bilen i en given situation.

Kurset afvikles som en kombination af teori og praktiske øvelser, den teoretiske del omhandler også Energirigtig/defensiv kørsel, – hvordan gør man det i praksis og hvilken effekt har det på miljøet og trafiksikkerheden.

Da det næsten er en umulig opgave, at have alle chauffører og biler hjemme på en gang, afvikler vi næste kursus i januar, ialt kommer der 32 chauffører afsted på kurset.

Næste planlagte kursus for chaufførerne bliver et brandbekæmpelses kursus ved Korsør Brandskole i foråret.