Besøg af Kristian Pihl Lorentzen fra Venstre

Onsdag d. 7. januar havde Dansk Tanktransport A/S politisk besøg af Folketingsmedlem og trafikordfører for Venstre, Kristian Pihl Lorentzen, som kom forbi for at høre mere om hvordan vi arbejder med miljøforbedringer, trafiksikkerhed og vores Masterdriverkoncept / efteruddannelse.

Omkring arbejdet med at forbedre miljøpåvirkningerne fortalte vi om det forsøg, vi er med i om brug af biodiesel. Forsøget henhører under Færdselsstyrelsen og i forsøget stiller vi 15 biler til rådighed, der får iblandet 15 % biodiesel i den almindelige diesel.

Under besøget gav vi Kristian Pihl Lorentzen et indblik i dagligdagen for en specialiseret tanktransportvirksomhed, og hvordan vi ser på forholdene for transportbranchen, herunder feks. infrastrukturmæssige problemer og udfordringerne omkring køre- & hviletidsreglerne. Desuden fortalte vi om vores kvalitetsnormer indenfor ISO 9001, GMP, SQAS og TIV, samt vores arbejde med at opdatere vores kvalitetsstyringssystem til ISO 14001.

Ligeledes var der en historisk gennemgang af vores lokalområde, og Dansk Tanktransport A/S’ historie og udvikling fra transport med heste til en topmoderne og sikker tanktransportør af flydende produkter.

Kristian Pihl Lorentzen tester udsynet bag rattet i en moderne Euro 5 lastbil.

Kenneth Jensen forklarer om bilens indretning og udstyr

Udpluk af vognparken af Euro 5 modeller, og en forklaring af årsagerne til forskellighederne.

Kristian Pihl Lorentzen kigger på vores kvalitetscertifikater.