Dantra vinder Statoil kørsel i Sydskandinavien

Statoil Fuel & Retail har netop indgået kontrakt med Dantra om distribution til JET-stationerne i Danmark samt til Statoil- og JET-stationerne i Sydsverige, som forsynes ud fra depoter i Malmø, Halmstad og Kalmar. Det vil permanent involvere omkring 60 chauffører samt en flåde på godt 20 af Dantras over 100 tankvogntog. Aftalen træder i kraft den 1. juli 2011 og løber i 5 år.

Kunder tænker helhedsorienteret
Driftsdirektør Kenneth Jensen ser aftalen med Statoil Fuel & Retail som en blåstempling af Dantras operationelle kapacitet og prissætning. Han oplever, at der i auditeringsprocessen er lagt særlig vægt på sikkerhed, miljø og erfaring. – Der er blevet fokuseret på udstyr og procedurer, herunder anvendelse af godkendt kvalitetsstyring. Derudover har vi naturligvis skullet dokumentere et solidt økonomisk fundament samt tilbundsgående erfaring i kørsel med specialprodukter.

Dantra oplever, at der ved indkøb af logistikløsninger i stigende grad fokuseres på den totale værdikæde, og hvordan potentielle leverandører kan bidrage hertil. – Kvalitetssikring og erfaring vægtes stadig højere, og vi har derfor igennem en årrække været certificeret efter både ISO 9001/14001, GMP+ og SQAS. Desuden er der stor interesse for vores MasterDriver-koncept, der reducerer ressourceforbrug og miljøbelastning samt aktivt forebygger ulykker, fortæller Kenneth Jensen.

Etablerer datterselskab i Sverige
Aktivitetsudvidelsen på det svenske marked har ført til etablering af virksomheden Dantra AB i Malmø. Dermed bliver Sverige det fjerde europæiske land, hvor koncernen driver virksomhed. – Vi har fundet en leder med erfaring fra det svenske tanktransportmarked til at stå i spidsen for vore aktiviteter dér, og med etableringen i Malmø ser vi frem til at styrke vores service og kundegrundlag i hele Norden, siger Kenneth Jensen, der nu søger erfarne chauffører og kvalitetsbevidste underleverandører i Sverige. Han ser frem til at starte samarbejdet med Statoil Fuel & Retail. – Med mangeårig erfaring inden for tanklogistik samt konstant fokus på kvalitetssikring vil vi vedvarende tilføre merværdi til kundernes distributionskæder.