Lagerhotel

Dantra tilbyder lagerhotelfaciliteter

Vi kan hjælpe med opbevaring eller forskudte lagerfunktioner. Har jeres virksomhed behov for ekstern tankkapacitet som en del af en logistikoptimering eller blot behov for ekstra lagerplads i en periode, kan vi tilbyde lagerhotelfaciliteter til flydende produkter.

Vi kan også tilbyde et indhegnet og overvåget parkeringsareal i Hjøllund.

.

Kontakt os for at høre om mulighederne.

Tlf.: +45 8798 3333
Mail: dt@dantra.dk