Elev hos Dantra

Afspil video

Start din karriere hos Dantra

  • Vi ønsker at være med til at give flere en erhvervsfaglig uddannelse.
  • Vi vil gøre flere studerende opmærksomme på, de spændende muligheder der er i transportbranchen.
  • Elever kommer med friske øjne og ny viden, som vi også kan lære af.
  • Vi finder nye talenter som ønsker at blive en del af fremtiden i vores virksomhed.

Hos Dantra uddanner vi elever indenfor flere forskellige fagområder.

Speditørelev

Som speditør planlægger og sørger du for at transporter gennemføres og kommer sikkert fra et sted til et andet. Hverdagen som speditør er meget alsidig. Du skal kunne holde rede i mange forskellige papirer og formularer, og lære at sætte dig ind i forskellige regler og lovgivning. Din opgave vil være meget koordinerende, samtidig med at du også skal kunne lide at gøre en god handel.

Speditøruddannelsen er en elevuddannelse der hører under kontoruddannelser med speciale. Du er elev i to år og veksler mellem undervisning og arbejdet som elev i en speditionsvirksomhed. I løbet af de 2 år, skal du på skoleophold i 8-10 uger inklusiv den afsluttende fagprøve fordelt på 4 perioder. 

Skoleopholdene forgår på enten IBC Kolding eller Aarhus Business College.

Chaufførelev

Hos Dantra kan du blive uddannet som tankchauffør.

Uddannelse består af et grundforløb på 20 uger på en af de skoler der uddanner chauffører. Herefter skal du finde en læreplads. Resten af tiden veksler du mellem perioder på din læreplads og perioder på skolen.
Du slutter af med at aflægge svendeprøve. 

 

Økonomielev

Som økonomielev tilbyder vi dig en uddannelse med fokus på bogholderi, regnskab, økonomistyring – og masser af spændende udfordringer. Vi giver dig mulighed for at komme rundt i alle fagets discipliner, hvilket sikrer dig et godt og bredt fundament efter endt uddannelse.

Vores elever starter med at være tilknyttet kreditorfunktionen. Når basis her er på plads, vil du som elev få andre opgaver indenfor løn, regnskab, økonomistyring og controlling.

Du er elev i to år og veksler mellem undervisning og arbejdet som elev i en virksomhed. I løbet af de 2 år, skal du også på skoleophold.

Administrationselev

Som elev i vores administration vil du få en spændende og varieret hverdag, hvor du vil komme til at lære de forretningsgange og opgaver der er i en administration. Du vil få mulighed for at komme rundt i alle fagets discipliner, hvilket sikrer dig et godt og bredt fundament efter endt uddannelse.

Du er elev i to år og veksler mellem undervisning og arbejdet som elev i en virksomhed. I løbet af de 2 år, skal du også på skoleophold.

Vi tilbyder

  • En grundig uddannelse med højt fagligt indhold og udfordrende arbejdsopgaver.
  • Støtte og opfølgning i din elevtid.
  • Vores elever arbejder på lige fod med kollegerne, og du får ansvar for egne opgaver.
  • En karriere i en fremtidssikret branche der er i konstant udvikling.
  • Madordning inkl. frie varme drikke og frugtordning.
  • Mulighed for at deltage i vores forskellige sociale arrangementer.

Vores forventning

Vi forventer, at du som elev er her for at lære noget, og at du derfor vil deltage aktivt og arbejde seriøst med opgaverne, samtidig med at du tager medansvar for egen læring.

Vi garanterer, at vi støtter dig i din læring og sørger for, at du bliver grundigt oplært med høj faglighed.

Jeg har som speditørelev fået lov at arbejde meget selvstændigt og med stort ansvar helt fra starten af min elevtid.

Mine erfarne kolleger sørger for at give mig en god oplæring og masser af støtte.

Jeg synes jobbet som speditørelev er både afvekslende og spændende, da der ikke er to dage der er ens. Du ser også hurtigt resultatet af dit arbejde.

Jeg bliver dagligt udfordret af kunder for at finde de mest optimale transportløsninger til dem. Det synes jeg er spændende.

Ud over de mange koordinerende opgaver, får man også lært en masse om de regler der skal overholdes i forskellige lande og bliver dygtig til geografi. 

Camilla, tidligere speditørelev

Som chaufførelev hos Dantra, er jeg tilkoblet en chauffør som støtter mig og styrker min faglighed. Det giver en ekstra tryghed. 

Ydermere er jeg min egen herre, hvor jeg kan køre en masse spændende ture, imens jeg får løn for det.

Arnor, tidligere chaufførelev

Som økonomielev hos Dantra får man udvist tillid fra starten, hvilket gør det spændende og lærerigt og giver rigtig gode muligheder for at udvide sine kompetencer.

Jeg er efter endt elevtid blevet fastansat, hvilket jeg er rigtig glad for, ikke mindst fordi at vi hos Dantra har et godt arbejdsmiljø, hvilket gør arbejdsdagen endnu bedre.

Emilie, tidligere økonomielev

Jeg er rigtig glad for at være elev i administrationen.

Jeg har en oplæringsansvarlig som tager sig af min daglige oplæring, men alle i afdelingen er søde til at hjælpe, hvis jeg er i tvivl om noget.

Jeg synes det er rart, at man som elev har jævnlige opfølgningssamtaler, hvor der laves en status på min oplæring, og hvor jeg også får feedback på hvordan det går. Det giver mig tryghed at vide, hvor jeg er i forhold til oplæringen, og giver også mig mulighed for at sige, hvis der er noget der ikke kører helt som det skal.

Michelle, administrationselev

Kontakt os