Historie

Historie

Historien om Dantra Group startede helt tilbage i 1920, hvor virksomheden blev grundlagt af Martha og Anders Jensen. De lagde grundstenene til det, der senere skulle vise sig at blive en af Danmarks største og førende tanktransportvirksomheder.

Det startede i 1920 som Hjøllund Vognmandsforretning med hestevogne og transport af træ fra plantagerne omkring Store Hjøllund skove til områdets savværker. I 1945 overtog 2. generation, Svend Aage Jensen og hans kone Ethel, og de drev i de følgende år en markant voksende virksomhed.

Da 3. generation, Helge Jensen, i 70’erne indtog en ledende post i virksomheden i parløb med sin far, kom der yderligere fokus på ekspansionen: udvikling af nye forretningsområder, opkøb af virksomheder og en signifikant udvikling af den nye hovedforretning – tanktransport.

4. generation, Kenneth Jensen, repræsenterer i dag familieindflydelsen i Dantra Group og tegner en succesfuld, moderne og international industri- og transportvirksomhed.

Dantra Group er en af de førende virksomheder i Skandinavien inden for tanktransport af flydende produkter. Kundekredsen tæller førende industriselskaber inden for kemikalier, tekniske produkter, olie / benzin og foderstoffer.

Vi stiller meget store krav til kvalitet, miljø, sikkerhed, dokumentation, sporbarhed, uddannelse og produktviden.

  • En rengjort tank er af afgørende betydning for en tanktransport. Derfor bliver hver eneste tankrensning kontrolleret og certificeret på godkendte tankrensningsanlæg, primært ved Dantras eget topmoderne og EFTCO-godkendte tankrensningsanlæg i Hjøllund.
  • Vognparken certificeres og godkendes løbende på eget værksted/lager.
  • Chaufførerne gennemgår en Masterdriver-oplæring samt deltager løbende i efteruddannelse.

Dantra Group har mangeårig erfaring og viden om tanktransport af flydende produkter. Virksomheden har igennem alle årene formået at efterleve kerneværdierne: sikkerhed, stabilitet og præcision.

Det er også en af hemmelighederne bag virksomhedens mangeårige kunderelationer. En anden af dem er virksomhedens vision: Vi ønsker at være vores kunders førstevalg og blandt de største transportører af flydende kemiske og tekniske produkter i Skandinavien

Dette betyder som en selvfølge, at virksomheden siden 1995 har været certificeret efter ISO 9001 og efter ISO 14001 siden 2009. Derudover er Dantra Group certificeret i henhold til SQAS og GMP+, ADR-certificeret til kørsel med farligt gods, samt vores vaskeanlæg er EFTCO-certificeret.

 

“Kvalitet er ikke en tilfældighed, men resultatet af en målrettet indsats – hver dag”