Kvalitetssikring betaler sig

Dantra A/S, der specialiserer sig i tanktransport, har igennem en årrække investeret massivt i sikkerhed, miljø og kvalitetsstyring – til gavn for både det omkringliggende samfund, virksomhedens kunder og den selv.

Dantra-koncernen, der indtil december 2009 hed Dansk Tanktransport, fokuserer på kvalitetssikring i alle led af værdikæden. Således bruger man betydelige ressourcer på certificering, kompetenceudvikling samt forebyggelse af skader og uheld – investeringer, som ifølge driftsdirektør Kenneth Jensen betaler sig på flere niveauer.

– Hver gang en fejl, skade eller ulykke bliver undgået, er der tre vindere: kunden, omverdenen og os. På samme måde er det til gavn for alle, når vi reducerer brændstofforbrug og CO2-udledning. Vore erfaringer viser, at investeringer i miljø, sikkerhed og kvalitet på både kort og lang sigt er en stor fordel for alle tre parter, fortæller han.

Kvalitetsstrategien baserer sig på tre grundlæggende elementer: certificeringer og normer, det såkaldte Masterdriver-koncept samt opfølgning og dokumentation. Dantra A/S er certificeret efter ISO 9001 og 14001 samt normerne SQAS og TIV. På fødevareområdet køres der efter HACCP-principperne, ligesom virksomheden siden 2006 har haft den særlige certificering GMP+, som kræves for at kunne køre med foderstoffer og fødevarer.

Succes med fokus på chaufførkompetencer

Dantra udviklede allerede for 5 år siden deres Masterdriver-koncept, der skal fremme sikker, miljøvenlig kørsel og godshåndtering samt sikre, at gældende lovgivning konsekvent overholdes. To erfarne chauffører overgik da til fuldtids funktionærstillinger.– Der er ikke plads til fejl. Det er vigtigt at benytte det nødvendige beskyttelsesudstyr under af- og pålæsning, og derfor starter alle nye chauffører med at køre 3 uger med en erfaren kollega, ligesom vi lægger stor vægt på at besigtige tilkørsels- og læsseforhold hos kunderne, fortæller Masterdriver Peter Brøgger, der har 16 års chaufførerfaring bag sig.

En anden af Masterdriverens arbejdsopgaver er at instruere i miljørigtig kørsel. For at understøtte dette tiltag har Dantra begrænset sine lastbilers tophastighed til 80 km/t. Desuden investerer virksomheden i efteruddannelse, herunder kurser i førstehjælp, glatførekørsel og godshåndtering samt EU kvalifikationsuddannelse. Det har bl.a. resulteret i en kraftigt reduceret skadefrekvens. – Vi tilbagelægger 15 mio. km årligt med et absolut minimum af uheld, siger Peter Brøgger, der løbende bedømmer de enkelte chaufførers kørsel ud fra en tresiders tjekliste.

Dokumentation for effekt

Et godt eksempel på total implementering af kvalitetskonceptet er Dantras nye tankrensningsanlæg, der sammen med virksomhedens vaskehal er placeret lige ud til hovedvej A 13 i midtjyske Hjøllund. Begge er i øvrigt åbne for eksterne kunder. – Anlægget er særskilt certificeret efter ISO 9001 og 14001, og vi følger HACCP-principperne, der bl.a. indebærer 7 års sporbarhed. Desuden benytter vi godkendt kvalitetsstyring, forklarer Kenneth Jensen.

Det sidste led i processen er opfølgning og dokumentation, herunder også gennem egenkontrol. Her nævner Kenneth Jensen, at der hyppigt gennemføres alkoholtests, kontrol af tachografer og kørekort samt gennemgang af bilernes papirer. Virksomheden har i øvrigt en nul-tolerance-politik over for både alkoholindtag i arbejdstiden og overtrædelse af køre-hviletidsbestemmelser. I tankrensningsanlægget foretages løbende risikovurderinger og interne stikprøvekontroller, samtidig med at eksterne auditører aflægger kontrolbesøg flere gange årligt. – Uden vedvarende kontrol og opfølgning ville udbyttet ikke blive det samme. Samtidig dokumenterer vore tal, at investeringerne skaber en win-win-effekt. Kvalitetssikring betaler sig for både kunderne og os, slutter driftsdirektøren.