National & International transport

National transport

Dantra Group er en af Skandinaviens førende tankvognstransportører.
Vi tilbyder national transport i hele Skandinavien med over 130 specialopbyggede tankvogne, såsom:

• Rustfrie isolerede kemitanke
• Aluminiumstanke – olie-/benzinkørsel
• Coatede tanke – kemiske produkter

Tankene er forsynet med egen pumpe eller kompressor.
Desuden er hele vognparken satellitovervåget.

International transport

Dantra Group tilbyder international import/eksport transport i hele Europa med over 130 tankvogne, der er specialbyggede til at opfylde jeres virksomheds behov med:

• Rustfrie isolerede kemitanke
• Aluminiumstanke – olie-/benzinkørsel
• Coatede tanke – kemiske produkter

Tankene er forsynet med egen pumpe eller kompressor.
Desuden er hele vognparken satellitovervåget.

Transport efter jeres behov

Et samarbejde med Dantra bygger på kundetilpasset logistik og fleksibilitet. Vores kerneværdier er sikkerhed, kvalitet og præcision, som vi tilstræber at efterleve over for vores kunder og i alt, vi foretager os. Dantra har alle nødvendige tilladelser og kører sikkert og efter gældende regler. Vi er ADR-, ISO 9001, + 14001- og SQAS certificeret og har stor erfaring i kørsel med flydende kemikalier, tekniske produkter, benzin og olie, bio-brændstof og marine- og skibsbunkring. Vi har desuden stor erfaring med transport af GMP-produkter og er ligeledes GMP+ certificeret.

.

Nogle af Skandinaviens mest kompetente chauffører

Dantra kører for nogle af Skandinaviens mest sikkerhedskrævende transportkunder, såsom olie- og benzinindustrien, kemikalieindustri og foderstofindustrien. Denne erfaring har givet vores medarbejdere et højt kompetenceniveau. Den løbende chaufføruddannelse foregår efter et Masterdriver-koncept, hvor løbende erfaringsudveksling og uddannelse udføres af faste Masterdrivere, der har en bred vifte af kompetencer at give videre. Vores chauffører er bl.a. uddannet i førstehjælp, brandbekæmpelse, glatbane og farligt gods-kørsel samt energirigtig kørsel. Dantras trafiksikkerhedspolitik ”Trafiksikkerhed i virksomheden” giver endvidere klare målsætninger og retningslinjer for defensiv, energirigtig kørsel og sikker kørsel.

.

Eget certificeret tankrensningsanlæg

Noget af det allervigtigste ved transport af flydende produkter er, at tankvognene er kemisk og biologisk rene mellem hver transport. Hos Dantra er vi derfor stolte af at benytte eget godkendt tankrensningsanlæg i Hjøllund til både udvendig vask af lastvogne og indvendig rensning af tanke og slanger. For hver rensning kan tanken plomberes, og udstede et rensecertifikat. Desuden foretages der jævnligt slangetrykprøvning.
Tankrensningsanlægget er certificeret efter ISO 9001+14001, SQAS samt EFTCO-standarden.

.

Lagerhotel

Har jeres virksomhed behov for ekstern lagerkapacitet eller tanke til flydende produkter i en periode, kan Dantra tilbyde forskellige løsninger for opbevaring.

Vi kan ligeledes også tilbyde et indhegnet og overvåget parkeringsareal i Hjøllund.

.

Kontakt

Søger din virksomhed en højt specialiseret og kompetent samarbejdspartner til transport af flydende produkter, så kontakt os på telefon eller mail for en snak om muligheder og priser.

.

Kontakt afdelingen for Nationale &
Internationale transporter

Direktør – CEO Marc Jeel
Tel.: +45 8798 3333 eller mail: maj@dantra.dk