Organisationsændring i Dansk Tanktransport A/S

Organisationsændring i Dansk Tanktransport A/S d. 15 April 2009; efter mere en 43 års arbejde hos den familieejet transportkoncern i Hjøllund, vælger Helge Jensen (3. generation) at påbegynde at træde tilbage fra sit daglige arbejde i Dansk Tanktransport A/S.

Helge Jensen vil fortsat arbejde i virksomheden som Vognmand, og vil desuden være en aktiv sparringspartner for den nye daglige ledelse, samt er stadig i virksomhedens bestyrelse.

Nye ansigter bag rattet i den daglige direktion hos transportkoncernen, bliver Driftsdirektør Kenneth Jensen (4. generation) og Salgsdirektør Finn Poulsen. Begge to har i en årrække været ansat i transportkoncernen, og har samtidig også arbejdet i den daglige ledelse sammen med Helge Jensen.

Kenneth Jensen vil have ansvaret for den Nationale driftsafdeling, samt virksomhedens aktiviteter indenfor værksted og vaskeanlæg i Hjøllund og Padborg.

Finn Poulsen vil have ansvaret for den Internationale driftsafdeling, samt virksomhedens salgsarbejde.

Dansk Tanktransport A/S er ejet 100% af Helge Jensen Holding, som består af Helge Jensen, Kenneth Jensen og Disa Jensen.

Virksomheden ønsker med ændringen at få et endnu større fokus på den højtspecialiserede transport i tankvogne og har som det klare mål, at vokse både organisk og gennem opkøb af virksomheder der passer ind i fokusområderne.

Desuden ønsker Dansk Tanktransport A/S at fastholde og udbygge sin position indenfor kvalitet, sikkerhed og miljø.

Transportkoncernen blev grundlagt i 1920, og er i dag en af Danmarks førende transportør indenfor flydende produkter i tankvogne, og beskæftiger sig med kørsel indenfor områder såsom kemiske produkter, tekniske produkter, olie/benzin, heavy Fuel, flybrændstof, bioolie, smøreolier og levnedsmidler/fødevarer produkter. Hovedkontoret ligger i Hjøllund i Midtjylland, og virksomheden har desuden også afdelinger i Padborg samt i Litauen, og transportkoncernen råder over 100 trækkende enheder samt 130 specialbyggede tankvogne. Som en naturlighed er transportvirksomheden ISO 9001, SQAS og GMP certificeret, samt er også TIV certificeret, hvilket betyder virksomheden arbejder målrettet efter en trafiksikkerhedspolitik med klare målsætninger og retningslinjer indenfor chaufføruddannelse (Masterdriverkoncept), og defensiv/økonomirigtig kørsel. Desuden arbejder transportkoncernen målrettet efter at blive ISO 14000 certificeret i 2009, samt ISO 22000 certificeret i 2010.

Desuden tilbyder Dansk Tanktransport A/S lageropbevaring af flydende produkter for kunder, samt indhegnet parkeringsareal i Hjøllund.

En anden vigtig aktivitet for transportkoncernen, er værksteds og vaskefaciliteterne i både Hjøllund og Padborg, hvor der serviceres med internationalt DAF-autoriseret lastvogns værksteder, opbygninger, trailerreparationer/landbrugsmaskiner, godkendte syns faciliteter, og et af Danmarks mest moderne vaske/rense anlæg som både kan vaske lastvogne udvendigt, samt rense tankvogne og tankcontainere mm. indvendigt. Disse værksteds og vaske/rense aktiviteter er naturligvis også for eksterne samarbejdspartnere, hvor virksomheden stiller sin store erfaring på disse områder til rådighed for andre.