Historia

Vår historia

Historien om Dantra Group började redan 1920 då företaget grundades av Martha och Anders Jensen. De två la grundstenarna till det som senare skulle visa sig att bli ett av Danmarks största och ledande tanktransportföretag.

Allt startade 1920 som Hjøllund Vognmandsforretning med hästvagnar och transport av virke från odlingarna runt Store Hjøllunds skogar till regionens sågverk. 1945 tog den andra generationen över med Svend Aage Jensen och hans hustru Ethel som under de följande åren drev en kraftigt växande verksamhet.

När den tredje generationen intog en ledande ställning i företaget med Helge Jensen och hans far, blev det ännu större fokus på expansion: utveckling av nya verksamhetsområden, uppköp av företag och en signifikant utvidgning av den nya huvudsakliga verksamheten – tanktransporter.

Fjärde generationen med Kenneth Jensen representerar idag familjens inflytande över Dantra Group och utgör ett exempel på ett framgångsrikt, modernt och internationellt industri- och transportföretag.

Dantra Group är en av de ledande tanktransportörerna av flytande produkter i Skandinavien. Kundbasen inkluderar ledande industriföretag inom kemikalier, tekniska produkter, olja / gas och foderämnen.

Vi ställer mycket stora krav på kvalitet, miljö, säkerhet, dokumentation, spårbarhet, utbildning och produktkunskap.

  • Rena tankar har en avgörande betydelse för tanktransporter. Därför kontrolleras och certifieras all tankrengöring på godkända tankreningsverk – primärt på Dantras eget toppmoderna och EFTCO-godkända tankreningsverk i Hjøllund.
  • Fordonsflottan certifieras och godkänns löpande i egen verkstad / lager.
  • Lastbilschaufförerna genomgår en ”Masterdriver”-kurs och deltar regelbundet i vidareutbildningar.

Dantra Group har många års erfarenhet och kunskap om tanktransporter av flytande produkter. Företaget har under alla år lyckats uppfylla sina kärnvärden: säkerhet, stabilitet och precision.

Det är också en av hemligheterna bakom företagets mångåriga kundrelationer. En annan av hemligheterna är företagets vision: Vi vill vara kundernas första val och en av de största transportörerna av flytande kemiska och tekniska produkter i Skandinavien.

Detta innebär givetvis också att företaget har sedan 1995 varit certifierat enligt ISO 9001 och från 2009 enligt ISO 14001. Dessutom är Dantra Group certifierat enligt SQAS och GMP+. Företaget är också ADR-certifierat för transport av farligt gods och tvättanläggningen är EFTCO-certifierad.

 

”Kvalitet är inte en tillfällighet utan resultatet av en målmedveten insats – varje dag”.