Nationella och Internationella transport

Nationella transporter

Dantra är ett av Skandinaviens ledande transportbolag. Vi erbjuder transporter inom hela Skandinavien med mer än 130 specialbyggda tankfordon:

• Rostfria, stålisolerade kemikalietankar
• Aluminiumtankar – för transport av olja / bensin
• Belagda tankar – för kemiska produkter.

Tankarna är försedda med egna pumpar eller kompressorer.
Dessutom övervakas hela fordonsflottan med satellit.

Internationella transporter

 Dantra erbjuder internationella import- / exporttransporter över hela Europa med våra mer än 130 tankfordon.

• Rostfria, stålisolerade kemikalietankar
• Aluminiumtankar – för transport av olja / bensin
• Belagda tankar – för kemiska produkter.

Tankarna är försedda med egna pumpar eller kompressorer.
Dessutom övervakas hela fordonsflottan med satellit.

 

Transport både nationellt och internationellt

Ett samarbete med Dantra bygger på kundanpassad logistik och flexibilitet. Våra kärnvärden är säkerhet, kvalitet och precision och dessa gör vi vårt yttersta för att uppfylla gentemot våra kunder och i allt vi gör. Dantra har alla nödvändiga tillstånd och kör säkert i enlighet med gällande regler. Vi är certifierade enligt ADR, ISO 9001 + 14001 och SQAS och har lång erfarenhet av att transportera flytande kemikalier, tekniska produkter, bensin och olja, biobränslen samt av marin- och fartygsbunkring. Vi har även stor erfarenhet av att transportera GMP-produkter och är GMP+-certifierade.

.

Kontakta avdelningen för nationella och internationella transporter

Direktör – COO Marc Jeel
Tel. +45 8798 3333 eller e-post: maj@dantra.dk

Eget certifierat tankreningsverk

Något av det allra viktigaste vid transporter av flytande produkter är kemiskt och biologiskt rena tankfordon i samband med varje ny transport. Därför är vi på Dantra stolta över att kunna använda vårt eget godkända tankreningsverk i Hjøllund för både utvändig tvätt av lastfordon och invändig rengöring av tankar och slangar. Vid varje rengöring kan vi plombera tanken och utfärda ett rengöringscertifikat. Dessutom sker det även regelbundna tester av slangtryck.
Tankreningsverket är certifierat enligt ISO 9001+14001, SQAS och EFTCO.

.

Lagerhotell

Om ert företag behöver extern lagerkapacitet med tankar för flytande produkter så kan vi erbjuda olika lagertjänster.

Vi kan också erbjuda en inhägnad och övervakad parkering i Hjøllund.

.

Kontakt

Letar ditt företag efter en väldigt specialiserad och kompetent partner för transport av flytande produkter? Då är du välkommen att kontakta oss via telefon eller e-post för att diskutera alternativ och kostnader.

.

.

Kontakta avdelningen för nationella och internationella transporter

Direktör – COO Marc Jeel
Tel. +45 8798 3333 eller e-post: maj@dantra.dk