Våre säkerhetsrådgivare

Säkerhetsrådgivare från Dansk Industri Transport

Avseende skandinavisk transport:

Bent Bejstrup

Tlf.: +45 33 77 47 81

Mail: bebe@di.dk

Webb: www.di.dk

Säkerhetsrådgivare från BOREAS Consult International

Avseende internationell transport

Søren Christiansen

Tel: +45 60 20 86 00

E-post: sch@boreasci.org

Webb: www.boreasci.org