Våre säkerhetsrådgivare

Säkerhetsrådgivar från Dansk Industri Transport

Beträffande skandinavisk transport:

Bent Bejstrup

Tlf.: +45 33 77 47 81

Mail: bebe@di.dk

Web: www.di.dk

Säkerhetsrådgivare från BOREAS Cunsult international

Beträffande internationell transport:

Søren Christiansen

Tlf.: +45 60 20 86 00

Mail: sch@boreasci.org

Web: www.boreasci.org

Få ett icke-bindande erbjudande ring på 87 98 33 33