Truck-tvatt och teknisk rengoring

Tankrengöring

Vi erbjuder invändig tankrengöring / tvätt och teknisk rengöring av tankfordon, silovagnar, tankcontainrar och tillbehör. Efter tvätt och / eller rengöring kan vi utfärda ett EFTCO-godkänt rengöringscertifikat och plombera tankvagnen.

Tvättanläggning

Som en extra service erbjuder vi även trycktestning av avlastnings- / hydraulslangar i godkänd tryckprovbänk med möjlighet för provtryckning med luft eller vatten samt efterföljande certifikat.

Tvättmöjligheter och EFTCO-godkänt tankreningsverk.

Vi erbjuder tvättmöjligheter för utvändig tvätt av de flesta typerna av lastbilar, tankfordon och släpvagnar.

Vi erbjuder både borsttvätt med moderna tvättmöjligheter, särskilda snabbtvättprogram och manuell tvätt. Därmed kan vi även tvätta speciella vagntåg som exempelvis tank- / silo- / kyl- och frysfordon, kapellfordon och containerfordon samt entreprenadmaskiner och dylikt. Dessutom tvättar vi skåpbilar, plattformsbilar och erbjuder en komplett besiktningstvätt.

 

Tvätthallen kontaktas på:

Tel. +45 2268 3399 eller e-post: washbooking@dantra.dk

Öppettider:

Måndag – fredag kl. 07:30 -18:00
Lördagar kl. 08:00 – 12:00 – efter överenskommelse

 

 

 

 

Miljön i fokus

Hos Dantra A/S har vi ett starkt fokus på miljön och utvecklar ständigt våra anläggningar enligt de senaste föreskrifterna. Bland annat separerar, återvinner och rensar anläggningen stora delar av rengöringsmedlen, kemikalierna och vattnet som används där. Vi är ständigt i en nära dialog med miljömyndigheterna och är certifierade enligt både ISO 9001 och 14001. Dessutom är tvättanläggningen SQAS- och EFTCO-certifierad.

.

Kontakt

Vill ditt företag presentera sig med en fordonsflotta av rena och välskötta lastfordon, tankar eller trailers? Eller behöver du få din utrustning rengjord med ett rengöringscertifikat? Vi förbereder gärna ett oförpliktigande erbjudande åt dig baserat på dina behov och krav.

.

Tvätthallen kontaktas på:

Tel. +45 2268 3399 eller e-post: washbooking@dantra.dk

Öppettider:

Måndag – fredag kl. 07:30 -18:00
Lördagar kl. 08:00 – 12:00 – efter överenskommelse