Värdet

Personal

  • Vi står för en öppen, ärlig kommunikation och i denna behandlar vi varandra med ömsesidig respekt.
  • Vi har utmanande och motiverande arbetsuppgifter som vi i det dagliga livet har ett stort inflytande över.
  • Vi har ett gemensamt ansvar kring allt vi säger och gör.
  • Vi investerar i medarbetare med rätt kompetens och vill ständigt vidareutbilda och utveckla oss.

Kvalitet

  • Med 100 års erfarenhet är vår kvalitet inte en tillfällighet utan resultatet av en målmedveten insats.
  • Vår kunniga, självständiga och kompetenta personal är garantin för att våra kunder får en professionell service.
  • Vi använder endast material som köpts in enligt högsta standarder och har all expertis samlad under eget tak. Därför kan vi tillhandahålla säkra, hållbara och miljövänliga transporter.

Partnerskap

  • Som Danmarks och en av Skandinaviens största leverantörer av flytande kemiska och tekniska produkter med mer än 260 enheter, erbjuder vi både nationella och internationella transporter.
  • Vår ägarförvaltade struktur och många körande enheter gör oss väldigt flexibla och säkrar en snabb beslutsfattning. Vår sunda ekonomi och soliditet garanterar dessutom möjligheten för tillväxt tillsammans med våra samarbetspartners.