Transportkøbere skærper kvalitetskrav

Fejl og ulykker kan lukke en virksomhed, og transportkøberne søger i stigende grad at gardere sig med høje krav til sikkerhed, miljø og kvalitetsstyring. Det er oplevelsen hos Dantra, der i en årrække har investeret kraftigt på området.
– Kundernes krav bliver stadig skrappere. Ingen tvivl om det. Det vurderer Kenneth Jensen, adm. direktør hos Dantra, der med selskaber i fire nordeuropæiske lande er blandt regionens største tanktransportører. Senest har koncernen måttet leve op til overordentlig skrappe krav for vinde en 5-årig distributionskontrakt med Statoil. – I auditeringsprocesserne lægges der langtfra kun vægt på operationel kapacitet og prissætning. Sikkerhed, miljø og erfaring spiller en stadig større rolle, samtidig med at der stilles krav til udstyr og procedurer, fx godkendt kvalitetsstyring.

Dantra har igennem de seneste år investeret betydelige summer i kvalitetssikring af samtlige værdikædens led. Senest har man til omkring 30 af koncernens biler anskaffet alkohollåse og afstandsmålere, som også fremover vil blive indkøbt til samtlige nye biler. – Når man kører med fødevarer, brændstof eller kemiske produkter, kan en fejl eller ulykke få uoverskuelige konsekvenser. Den slags kan koste millioner og lukke virksomheder, siger Kenneth Jensen, der har ikke færre end syv ansatte med kvalitetssikring som arbejdsområde. Ud over to såkaldte Masterdrivers, der er ansvarlige for at opkvalificere og evaluere chaufførerne, beskæftiger virksomheden også en kvalitetsansvarlig. Desuden er fire erfarne chauffører udvalgt til instruktører, der tager nye kolleger med på samkørsel.

Chaufførkompetencer i højsædet
Dantras Masterdriver-koncept skal fremme sikker, miljøvenlig kørsel og godshåndtering. En del i branchen har ladet sig inspirere og har i dag lignende ordninger. Kørselsleder Peter Brøgger, der i 2005 var med til at starte konceptet op, har bemærket, hvordan kundekravene i de seneste år er blevet skærpet. – Mange regler kommer til. Samtidig er kunderne og deres kunder meget opmærksomme på sikkerhedsforskrifter, og om det nødvendige beskyttelsesudstyr benyttes under af- og pålæsning, fx om chaufføren er korrekt påklædt med refleksvest samt antistatisk og flammehæmmende tøj.

Masterdriver-konceptet indebærer også grundig oplæring. – Alle nye chauffører starter med at køre 3 uger med en erfaren instruktør og bliver først frigivet, når denne giver grønt lys. Samtidig bestræber vi os på samkørsel med alle chauffører hvert halve år, for omgangen med forskrifterne kan blive rutinepræget, hvis ikke de med jævne mellemrum repeteres, siger Peter Brøgger, der også lægger stor vægt på at besigtige tilkørsels- og læsseforhold hos kunderne. Således har han i forbindelse med en nylig kontrakt inspiceret hver eneste JET-tankstation i Danmark.

En anden af Masterdriverens arbejdsopgaver er at instruere i miljørigtig kørsel. For at understøtte dette tiltag har Dantra begrænset sine lastbilers tophastighed til 80 km/t. Desuden investerer virksomheden i efteruddannelse, herunder kurser i førstehjælp, glatførekørsel og godshåndtering samt EU kvalifikationsuddannelse. Det har bl.a. resulteret i en kraftigt reduceret skadefrekvens. – Vi tilbagelægger 20 mio. km årligt med et absolut minimum af uheld, fortæller Michael Johnn, der netop er tiltrådt som Masterdriver hos koncernens svenske selskab, Dantra AB i Malmø.

Dokumentation kræves
I de store udbud, som Dantra deltager i, oplever Kenneth Jensen, at transportkøberne i langt større omfang end tidligere forlanger dokumentation. – I dag kræves hyppig egenkontrol og kontrolrapporter fra eksterne auditører. Derfor er vi certificeret efter ISO 9001 og 14001 samt normerne SQAS og TIV. På fødevareområdet kører vi efter HACCP-principperne, ligesom vi har certificeringen GMP+, som kræves for at køre med foderstoffer og fødevarer, slutter han.