Services

Transport

Dantra tilbyder tanktransport af alle typer flydende gods med mere end 130 moderne og specialiserede tankvogne, der dagligt transporterer varer overalt i Europa.

Vi kører med temperaturstyrede transporter, bio-brændstof, tekniske og kemiske produkter, samt GMP+ foderstoffer

Vaskeanlæg

Vi tilbyder udvendig vask af tankvogne, silovogne, tankcontainere, køle-/frysebiler, presenningsbiler og alt tilbehør.

Som en ekstra service tilbyder vi også trykafprøvning af aflæsser- /hydraulikslanger i godkendt trykprøvningsbænk med mulighed for trykafprøvning med luft eller vand samt efterfølgende certifikat.

Tankrensning

Vi tilbyder indvendig rensning/vask og teknisk rengøring af tankvogne, silovogne, tankcontainere og tilbehør. Efter vask og/eller rensning kan der udstedes EFTCO-godkendt rensningscertifikat, og tankvognen kan plomberes.

Lagerhotel

Vi kan hjælpe med opbevaring eller forskudte lagerfunktioner. Har jeres virksomhed behov for ekstern tankkapacitet som en del af en logistikoptimering eller blot behov for ekstra lagerplads i en periode, kan vi tilbyde lagerhotelfaciliteter til flydende produkter.

Kontakt os

Jeg har som speditørelev fået lov at arbejde meget selvstændigt og med stort ansvar helt fra starten af min elevtid.

Mine erfarne kolleger sørger for at give mig en god oplæring og masser af støtte.

Jeg synes jobbet som speditørelev er både afvekslende og spændende, da der ikke er to dage der er ens. Du ser også hurtigt resultatet af dit arbejde.

Jeg bliver dagligt udfordret af kunder for at finde de mest optimale transportløsninger til dem. Det synes jeg er spændende.

Ud over de mange koordinerende opgaver, får man også lært en masse om de regler der skal overholdes i forskellige lande og bliver dygtig til geografi. 

Camilla, tidligere speditørelev